Zealand Pharma - Flyt fokus fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen

Interview med Britt Meelby Jensen, administrerende direktør i Zealand Pharma

  • Opdateret 22. august 2019

Hvis vi skal have flere kvindelige topledere, så er det nødvendigt at rette blikket mod den kvindelige talentmasse og at bryde med de gængse kvinde- og familieopfattelser, som trives alt for godt i mange virksomheder. Og så har kvinder ofte brug for fleksibilitet på hjemmefronten og et ekstra skub frem mod lederposterne. Britt Meelby Jensen, administrerende direktør i Zealand Pharma, er heller ikke i tvivl om, at kvindelige rollemodeller kan inspirere kvindelige talenter til at turde tage et skridt op ad karriestigen.

Britt Meelby Jensen
  • Britt Meelby Jensen
  • Administrerende direktør i Zealand Pharma A/S siden 2015

Britt Meelby Jensen har siden 2015 været administrerende direktør i den bioteknologiske forskningsvirksomhed Zealand Pharma. Hun er ene kvinde i en direktion på fem. I ledelseslagene under direktionen har Zealand Pharma dog en ligelig kønsfordeling, og i resten af organisationen er der en overvægt af kvinder. Det er der ifølge Britt Melby Jensen flere årsager til. Hun mener, at virksomhedens værdier og kultur har stor betydning for kønsfordelingen.

Når man udvikler medicin, er man med til at hjælpe mennesker. Det er et formål, der både appellerer til mænd og kvinder. Det er et godt udgangspunkt for rekrutteringen, og vores kultur er i høj grad påvirket af både maskuline og feminine værdier. Jeg vil tilføje, at flere af virksomhedens succeskriterier passer rigtig godt til typiske kvindelige karaktertræk. De strenge krav til kvalitet og kontrol, som vi i vores branche skal leve op til, forudsætter en kultur, hvor der er en høj disciplin. Her er kvinder gode til at være pligtopfyldende og grundige. Vi er også nødt til at arbejde godt og effektivt sammen, og kommer ikke langt med spidse albuer. Det ligger også godt til mange kvinder, som ofte er gode til at indgå i teams, siger Britt Meelby Jensen, der fortæller, at virksomheden i 2017 fik et ’Zealand DNA’, der formaliserer værdierne og måden at arbejde på. 

Tag højde for kønsbestemte forskelle

Zealand Pharma har ofte brug for nye specialistkompetencer. I de situationer er der ofte kun få kandidater at vælge imellem, og da det altid handler om at rekruttere den bedste til jobbet, så har virksomheden ikke faste procedurer for at sikre ligelig kønsfordeling ved rekruttering. Zealand Pharma forsøger dog at få kvinder i spil ved at tage højde for kønsbestemte forskelle.

Kvindelige kandidater er ofte lidt mere tilbageholdende og mindre selvhævdende. De tror ofte ikke lige så meget på egne evner som mænd, og de ofte mere tilbageholdende overfor at påtage sig ledelsesopgaver. I rekrutteringssituationer underspiller de ofte, hvad de kan, men når de først er kommet indenfor, så sparker de til gengæld igennem. Det tager vi hensyn til, når vi vurderer vores kandidater, og i ansættelsessamtalen er vi opmærksomme på dette bias og at kvinder kan have brug for et ekstra push, siger Britt Meelby Jensen.

Britt Meelby Jensen mener, at debatten om kvinder i bestyrelser har fyldt for meget i forhold til fokuset på kvinder i topledelser, som i udgør fødekæden for bestyrelser. Det er nødvendigt at rette opmærksomheden mod de øverste ledelseslag, hvor kvinder i dag ser ud til at falde fra. Zealand Pharma arbejder derfor målrettet med udviklingsplaner og ledertræning og kvindelige medarbejdere opfordres til at påtage sig ledelsesopgaver.

Talentmassen skal dyrkes, og vi forsøger at spotte de kvinder, der har lyst til ledelse og har kompetencer til at tage mere ansvar. Heldigvis har vi mange dygtige kvindelige ledere, som er gode rollemodeller. De får stor anerkendelse internt, og deres resultater taler for sig selv. Det er vigtigt at nå en kritisk masse, så det bliver helt naturligt, at der er kvinder i spil, når der skal udvælges kollegaer til lederposter. Og så håber jeg, at vi af den vej får øget kvindeandelen i toppen også, siger Britt Meelby Jensen.

Gør op med de stereotype opfattelser

Britt Meelby Jensen er personligt optaget af at skabe opmærksomhed om det stereotype billede af rollefordelingen i hjemmet, som desværre stadig hersker i mange virksomhedskulturer. Hun fortæller, hvordan hun selv og andre kvindelige ledere i netværket ofte bliver spurgt om, hvordan de kan klare et lederjob og samtidig have børn. Et spørgsmål som hendes mandlige kollegaer ikke får.

Når en kvinde kommer tilbage fra barsel, bliver hun desværre alt for ofte mødt med holdningen ’nu skal du lige komme tilbage, så ser vi, hvad du kan klare’ fra mænd, der har set deres egen kone træde tilbage i karrieren for at tage sig af hjem og børn. Billedet er ved at ændre sig, men mange synes stadig, at det er en helt naturlig rollefordeling. Og det kan stadig føre til, at de foretrækker mandlige medarbejdere, der kan træde til, når det er påkrævet, for der er stadig en opfattelse visse steder om, at de ikke kan kræve det samme af en kvinde, som har små børn. Dette udspringer nok af det traditionsbundne familiemønster, hvor det oftest var mænd, der gav den en ekstra skalle, siger Britt Meelby Jensen.

På den ene side er nogle virksomheder altså usikre på, om de kan regne med, at kvinder er fleksible nok til at yde den arbejdsindsats, som et lederjob kræver. På den anden side er flere kvinder også selv usikre på, om de kan klare det. Det er ifølge Britt Meelby Jensen den langt overskyggende årsag til, at det går trægt med at få flere kvinder i topledelserne, og da skismaet er selvforstærkende, så ligger der en vigtig opgave i at få vendt den gængse opfattelse af kønsroller og familiemønstre.

Fleksibelt set-up på hjemmefronten

Selvom der efterhånden heldigvis er flere og flere moderne familiemønstre at spejle sig i, så er der stadig brug for kvindelige forbilleder, mener Britt Meelby Jensen, der ofte møder unge dygtige kvinder, der ikke tror, at det kan lade sige gøre at kombinere et godt familieliv med et krævende lederjob, og som heller ikke tør tage chancen. Som mor til tre vil hun derfor gerne være med til at give de unge kvinder mod på opgaven, men hun understreger altid, at det kræver hårdt arbejde, og der ikke er nogen nemme genveje.

Det er krævende at nå til tops, men når der er to forældre derhjemme til at tage fra, så kan det sagtens lade sig gøre. Kvinderne skal have et godt privat set-up, der både omfatter hjælp til det praktiske og en mand, der støtter op. Hvis der både skal kæmpes på jobbet og på hjemmefronten, så bliver det hurtigt surt. Vi har selv au pair og anden hjælp, og det har givet os en mulighed for at fokusere på jobbet, når det var påkrævet. Jeg mener klart, at der er behov for at både virksomheder og samfundet er med til at skabe rammer, der giver familier den nødvendige fleksibilitet, siger Britt Meelby Jensen.

Zealand Pharma logo

Kort om virksomheden

Zealand Pharma A/S er en dansk børsnoteret bioteknologisk forskningsvirksomhed, som designer og udvikler peptidbaseret medicin, hovedsageligt inden for diabetes og mavetarmsygdomme. Virksomheden har 140 ansatte, hvoraf 63 % er kvinder.

Fordelingen af kvinder i ledelse:

Personaleledere: 46 %*
Direktion: 20 %*
Bestyrelse: 50 % (eks. medarbejdervalgte); 50% (inkl. medarbejdervalgte)**
* 2017

** Generalforsamlingen 2018